Podziękowania

Kategoria: Podziękowania Opublikowano: niedziela, 19 grudzień 2010 Drukuj E-mail

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim przyczyniającym się do  duchowego i materialnego wzrastania naszej Parafii. Szczególnie dziękujemy:

 • Michałowi Pudło oraz Jarosławowi Borowikowi a także  Hani i Gosi za wykonanie zdjęć z Tridum Paschalnego w naszej Parafii.
 • Państwu Grasza  oraz Osobom Ich wspierających za przeprowadzenie prac remontowych w sali spotkań na terenie Kaplicy.
 • Panu Józefowi Szatkowskiemu oraz Osobom Go wspierającym z Bartoszewa za przeprowadzenie prac remontowych na terenie Kapliczki Leśnej w Bartoszewie.
 • Pani Lucynie Suder Zelatorce  Żywego Różańca oraz Matkom Różańcowym naszej Parafii za ufundowanie trzech figur Pana Jezusa zawieszonych na : Krzyżu na placu budowy nowego kościoła, Krzyżu przydrożnym  i Krzyżu misyjnym  w Tanowie.Strażakom OSP Tanowo za pomoc w ich zawieszeniu.
 • Strażakom OSP Tanowo pod przewodnictwem Pana Mariana Siwieli za uprzątnięcie dachu  kościoła parafialnego.
 • pani Ryszardzie Szczeckiej wraz z rodziną, za pomoc w załatwianiu spraw związanych z działką budowlaną jak również w zlokalizowaniu  punktów geodezyjnych na działce przeznaczonej pod budowę nowego kościoła w Tanowie, za ich ponowne oznaczenie oraz za dokładne wskazanie przebiegu granic działki\.
 • panu Andrzejowi Hubkiewiczowi wraz z rodziną, za wydrukowanie dla ks. Proboszcza  folderów informacyjnych na temat naszej parafii dostarczonych wiernym podczas wizyty duszpasterskiej.
 • panu Andrzejowi Hubkiewiczowi wraz z rodziną, za wydrukowanie baneru reklamowego w związku z trwającymi od dnia 11.02. do 18.02.2011r. Misjami u Stóp Krzyża Św. w naszej parafii.
 • panu Januszowi Łazarowi wraz z rodziną, za przygotowanie krzyża, który  zostanie postawiony na placu budowy nowego kościoła w Tanowie,. Krzyż został uświęcony relikwiarzem Krzyża Świętego podczas Misji u Stóp Krzyża św. w naszej parafii.
 • panu Mirosławowi Goryniakowi wraz z rodziną, za przygotowanie krzyża, który zastąpi stary krzyż przydrożny w Tanowie. Krzyż został uświęcony relikwiarzem Krzyża Świętego podczas Misji u Stóp Krzyża św. w naszej Parafii.
 • pani Magdalenie Grąbczewskiej wraz z rodziną, za założenie i prowadzenie strony internetowej naszej parafii.
 • panu Ryszardowi Soroczyńskiemu wraz z rodziną, za wykonanie metalowego mocowania krzyża na plac budowy kościoła w Tanowie.
 • panu Józefowi Szatkowskiemu wraz z rodziną, za wkład twórczy i kreatywność, a także zaangażowanie  w redagowanie strony internetowej naszej parafii.
 • panu Kazimierzowi Gapińskiemu wraz z rodziną za zorganizowanie wycinki drzew na placu budowy nowego kościoła w Tanowie.
 • panu Józefowi Węgrzynowi wraz z rodziną za wykonanie kraty - elementu wystroju do Ciemnicy oraz za dostarczenie  roślin - drzew, krzewów i kwiatów ciętych do dekoracji Bożego Grobu.
 • pani Lucynie Suder za prowadzenie księgowości naszej parafii.
 • panu Zbigniewowi Pudło za oprawę muzyczną Mszy świętych w naszym kościele.
 • pani Annie Prajzendanc za opracowanie graficzne ołtarza polowego.
 • pani dr Grażynie Kowalczyk za przeprowadzenie Konferencji dla rodziców w naszej Parafii
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Tanowie za wspieranie parafii w obchodach uroczystości o charakterze religijnym oraz za wspieranie wszelkich działań w parafii wymagających siły Waszych rąk
 • Dyrekcji Lasów Państwowych za przekazanie darowizny na rzecz budowy Ołtarza Polowego
 • Chórowi " Maria Cantat" za oprawę  Mszy świętej  w styczniu 2012r. oraz przepiękny koncert. Pani Magdalenie Grąbczewskiej za zorganizowanie tego przedsięwzięcia.
 • Państwu Teresie i Wojciechowi Bojarskim za przygotowanie wystaw fotografii Pana Wojciecha pt. " Jerozolima  miasto trzech religii i kultur " oraz  " Wilno i jego świątyni", które mogliśmy podziwiać  na chórze w naszej świątyni. Pani Magdalenie Grąbczewskiej za zorganizowanie tych przedsięwzięć.
 • panu  Andrzejowi Wojciechowskiemu za wykonanie i przygotowanie zdjęć  naszej świątyni, które znalazły się w kalendarzu  na roku 2012r. rozdanym Parafianom podczas wizyty duszpasterskiej przez Księdza Proboszcza.
 • pani Hannie Łyczywek  wraz z Rodziną za ubarwienie  Mszy Polowej 29 kwietnia 2012r. obecnością  na naszym placu trzech pięknych koni, do których bez lęku mogły zbliżyć się nasze dzieci.
 • zespołowi Tumultus Gaudium z Parafii Św. Kazimierza w Policach za  występ na Mszy Polowej w czerwcu 2012r.
 • pani Barbarze Gapińskiej, Magdalenie Grąbczewskiej oraz panu Józefowi Węgrzynowi za przygotowanie Grobu Pańskiego  w 2012r.
 • pani Magdalenie Grąbczewskiej za przygotowanie wystawy pt." Tożsamość - Parafia  Tanowo" w kwietniu 2012r.
 • Chórowi " Maria Cantat" za oprawę  muzyczną Mszy świętej Odpustowej 15 czerwca  2012r. w naszej parafii. Pani  Magdalenie Grąbczewskiej za zorganizowanie  tego przedsięwzięcia.
 • paniom Ewie Goryniak, Barbarze Gapińskiej oraz Magdalenie Grąbczewskiej za przygotowanie  Ołtarza Polowego na Eucharystie  polowe w 2012r.
 • pani Magdalenie Grąbczewskiej  i panu Andrzejowi  Wojciechowskiemu za przygotowanie  wystawy pt."III Pielgrzymka  Jana Pawała II do Ojczyzny - 25 lat później" w czerwcu 2012r.
 • Państwu Teresie i Wojciechowi Bojarskim za przygotowanie wystaw fotografii Pana Wojciecha pt." Śladami Jana  Pawał II", którą mogliśmy podziwiać  na chórze w naszej świątyni. Pani Magdalenie Grąbczewskiej za zorganizowanie tego  przedsięwzięcia.
 • Pani Magdalenie Grąbczewskiej, pani Marcie Komorowskiej - Pudło oraz panu Andrzejowi Wojciechowskiemu za przygotowanie wystawy pt ."Szukając Ciebie Boże", którą mogliśmy podziwiać na chórze w naszej świątyni. Pani Magdalenie Grąbczewskiej za zorganizowanie tego przedsięwzięcia. szczególne podziękowania dlaPani Marty Komorowskiej - Pudło za to, że podzieliła się z nami pięknem swoich wierszy. Panu Andrzejowi Wojciechowskiemu szczególne podziękowania za to, że podzielił się z nami kunsztem Jego fotografii.
 • Pani Magdalenie Grąbczewskiej i Panu Józefowi Węgrzynowi wraz z Rodziną za przygotowanie dekoracji kościoła na okres Bożego Narodzenia.
Odsłony: 26366