Ewangelia na Piątą Niedzielę Wielkanocną.

Opublikowano: niedziela, 29 kwiecień 2018

Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 15, 1-8)

Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

 

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

 

 

 

Dzisiejsze Słowo wykorzystuje alegorię. W dosłownej warstwie alegorii, koncentruje się na uprawie winorośli, popularnej dziedzinie rolnictwa w basenie Morza Śródziemnego. W opisie tym nie ma odwołania do relacji społecznych związanych z prowadzeniem winnicy, ale mowa jest o samej technice uprawy. Symboliczna warstwa alegorii odnosi się do relacji między Ojcem, Jezusem i wspólnotą, którą On skupił wokół Siebie. W obrazie nie zostały rozwinięte wszystkie możliwe elementy. Nie wiadomo na przykład, co należy rozmieć przez oczyszczanie krzewu : prześladowania dopuszczone przez Boga celem oczyszczenia wspólnoty, czy też jakieś inne wydarzenia. Owoc, jaki przynoszą uczniowie, oraz sam fakt, że są uczniami - to objawienie chwały Bożej. Słowo „owoc” pojawiało się już wcześniej ( J 4,36; J 12,24) w odniesieniu do tego, co z ludzkiego życia zachowuje wartość wobec próby śmierci. Podobne znaczenie słowo to zdaje się mieć w dzisiejszej Ewangelii. Wcześniejsze teksty nie mówiły jednak nic o tym, że warunkiem przynoszenia owocu jest związek z Jezusem. Ta myśl jest natomiast w J 15 najważniejsza. Mówi się tu o miłości Jezusa do uczniów. Miłość ta polega na dawaniu siebie, co symbolizuje odżywianie gałązek przez krzew. Z tego obrazu wypływa zasada doskonałego modelu miłości, który polega na oddaniu życia za tego, kogo się kocha. Miłość Jezusa jest więc wymagająca. Wymagania te wyrażają się w przykazaniach, które mają być realizowane poprzez naśladowanie Jezusa. 

 

 

2. czytanie (1 J 3, 18-24)

Miłujmy czynem i prawdą

 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

 

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko.

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

 

 

Psalm (Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32 (R.: por. 26a))

 

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu 

 

Wypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga. * 

Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni, 

będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają: * 

«Serca wasze niech żyją na wieki».

 

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu

Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi, * 

oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. 

Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi, * 

przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem.

 

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu

Moja dusza będzie żyła dla Niego, † 

potomstwo moje Jemu będzie służyć, * 

przyszłym pokoleniom o Panu opowie. 

I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, † 

który się narodzi: * 

«Pan to uczynił».

 

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu
Albo: Alleluja

 

 

Aklamacja (J 15, 4a. 5b)

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. 

Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 

 

 

Odsłony: 720