Ewangelia na Poniedziałek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim

Opublikowano: poniedziałek, 07 styczeń 2019
4Słowa Ewangelii wg Świętego Mateusza
Bliskie jest królestwo niebieskie
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości: opętanych, epileptyków i paralityków. A on ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. (Mt 4, 12-17. 23-25)
„ Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” ( Mk 1,15) . Bez nawrócenia człowiek nie dotrze do Jezusa i do sedna Jego Ewangelii. Chesterton wyraził tę zależność w formie paradoksu: „ Świętego poznaje się po tym, iż wie on, że jest grzesznikiem”. Zanikanie doświadczenia Boga wyraża się w zamieraniu świadomości grzechu. I odwrotnie:  upadek tej świadomości oddala od Boga. Nie popadając w fałszywą pedagogikę strachu, powinniśmy znów nauczyć się, że „ Bojaźń Boża początkiem mądrości”. Mądrość, prawdziwe zrozumienie, rozpoczyna się rzeczywistą bojaźnią Pańską.  Nawrócenie - pierwsze słowo chrześcijaństwa - może głosić tylko ten, kto sam się nawraca i doznaj mocy łaski. 
Odsłony: 372