Ewangelia na Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu 2019

Opublikowano: piątek, 22 marzec 2019
29388814 1916115768699048 1605464763269496455 nSłowa Ewangelii wg św. Łukasza
Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie
 
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:
”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: «Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?». Lecz on mu odpowiedział: «Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć»”. (Łk 13, 1-9)
 
U podstaw odpowiedzi Jezusa na postawione Mu dwa konkretne pytania, dotyczące ówczesnych wydarzeń, leży wizja świata, według której grzech jest korzeniem wszelkiego nieszczęścia - nie tylko duchowego i moralnego, ale także materialnego i społecznego. Jezus wskazuje na jedyne lekarstwo, jakim jest nawrócenie. Głoszenie nawrócenia jest sercem Ewangelii. Nie tylko życie osobiste, ale cała ludzka historia może się zmienić, jeśli apel o nawrócenie zostanie w pełni przyjęty. Słowo Jezusa, choś surowe, wskazuje drogę do wybawienia z problemu i otwiera drzwi do nadziei i ufności w przyszłość. Ono pokazuje, że jeśli ludzie powrócą do Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie, nadejdą dla świata dni pomyślności i pokoju. Ludzie muszą uwierzyć, że ich nawrócenie otworzy nowe perspektywy. Zalążki nowego świata są widoczne tam, gdzie wezwanie Jezusa zostało przyjęte. 
 
 

Odsłony: 383