Ewangelia na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

Kategoria: Liturgia Opublikowano: sobota, 19, maj 2018 Magdalena Grąbczewska

Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 15, 26-27; 16, 12-15)

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

 

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

 

 

 

 

 

… Duchu Święty Stworzycielu

  Ożywiaj moją modlitwę

  Ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca

  Duchu Święty Stworzycielu 

  Napełnij moje oczy by widziały

  Napełnij moje uszy by słyszały 

  Serce aby czuło

  Duchu Święty Ożywicielu przyjdź ...

Czytaj więcej: Ewangelia na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

Ewangelia na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Kategoria: Liturgia Opublikowano: niedziela, 13, maj 2018 Agnieszka Malicka

Słowa Ewangelii według Świętego Marka ( Mk 16, 15-20)

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

 

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

 

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

 

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

 

 

„Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie."

 Czy ty idziesz i głosisz? Czy wierzysz? 

Czytaj więcej: Ewangelia na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Ewangelia na Szóstą Niedzielę Wielkanocną.

Kategoria: Liturgia Opublikowano: niedziela, 06, maj 2018 Agnieszka Malicka

Słowa Ewangelii według Świętego Jana ( J 15, 9-17)

Przykazanie miłości

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

 

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

 

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.  Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

 

  

 

Umiłowani,

Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. ( 1 J 4, 7- 8)

 

Miłujcie - aby radość wasza była pełna.

 

Miłujesz?

?

Czytaj więcej: Ewangelia na Szóstą Niedzielę Wielkanocną.

Ewangelia na Piątą Niedzielę Wielkanocną.

Kategoria: Liturgia Opublikowano: niedziela, 29, kwiecień 2018 Agnieszka Malicka

Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 15, 1-8)

Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

 

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

 

 

 

Dzisiejsze Słowo wykorzystuje alegorię. W dosłownej warstwie alegorii, koncentruje się na uprawie winorośli, popularnej dziedzinie rolnictwa w basenie Morza Śródziemnego. W opisie tym nie ma odwołania do relacji społecznych związanych z prowadzeniem winnicy, ale mowa jest o samej technice uprawy. Symboliczna warstwa alegorii odnosi się do relacji między Ojcem, Jezusem i wspólnotą, którą On skupił wokół Siebie. W obrazie nie zostały rozwinięte wszystkie możliwe elementy. Nie wiadomo na przykład, co należy rozmieć przez oczyszczanie krzewu : prześladowania dopuszczone przez Boga celem oczyszczenia wspólnoty, czy też jakieś inne wydarzenia. Owoc, jaki przynoszą uczniowie, oraz sam fakt, że są uczniami - to objawienie chwały Bożej. Słowo „owoc” pojawiało się już wcześniej ( J 4,36; J 12,24) w odniesieniu do tego, co z ludzkiego życia zachowuje wartość wobec próby śmierci. Podobne znaczenie słowo to zdaje się mieć w dzisiejszej Ewangelii. Wcześniejsze teksty nie mówiły jednak nic o tym, że warunkiem przynoszenia owocu jest związek z Jezusem. Ta myśl jest natomiast w J 15 najważniejsza. Mówi się tu o miłości Jezusa do uczniów. Miłość ta polega na dawaniu siebie, co symbolizuje odżywianie gałązek przez krzew. Z tego obrazu wypływa zasada doskonałego modelu miłości, który polega na oddaniu życia za tego, kogo się kocha. Miłość Jezusa jest więc wymagająca. Wymagania te wyrażają się w przykazaniach, które mają być realizowane poprzez naśladowanie Jezusa. 

 

Czytaj więcej: Ewangelia na Piątą Niedzielę Wielkanocną.

Ewangelia na Czwartą Niedzielę Wielkanocną.

Kategoria: Liturgia Opublikowano: niedziela, 22, kwiecień 2018 Agnieszka Malicka

Słowa Ewangelii według Świętego Jana ( J 10, 11-18)

Jezus jest dobrym pasterzem

 

Jezus powiedział:

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

 

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

 

 

Jezus jest Dobrym Pasterzem. Jezus jest Pasterzem, ponieważ prowadzi wiernych do Ojca, karmi ich Swoim słowem, opiekuje się nimi, kocha tak bardzo, że oddaje Swoje życie za nich. Zaskakującą nowością jest tu idea oddania życia. Oddanie życia jest ideałem miłości, która powinna łączyć uczniów Jezusa między sobą, tak jak łączy Jezusa z uczniami. Pragnieniem Dobrego Pasterza jest jedna owczarnia z jednym Pasterzem. Jezus mówi o owcach z innej zagrody, które pragnie przygarnąć do Siebie. Każdy z nas wierzących w Jezusa Chrystusa jest przez Niego powołanym do pomocy Mu w tym dziele, do głoszenia wszędzie Ewangelii, Dobrej Nowiny, tak mocno, aby rychło mogła nastać jedna owczarnia. Jezus - Dobry Pasterz, zna każdego po imieniu, a każdy Jego uczeń zna Jego. Rozpoznaje Jego Głos i idzie za Nim. „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce Moje, a Moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca.”

 

Dzisiejsze czytanie mówi nam:

"Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego." 1 J 3, 1

 

Czy mogę powiedzieć, że znam Jego? Czy znam Dobrego Pasterza? Czy słyszę i rozpoznaję Jego Głos? Czy może wciąż mówię „ szukam Boga”?

Czytaj więcej: Ewangelia na Czwartą Niedzielę Wielkanocną.