Ewangelia na Czwartą Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: niedziela, 28 styczeń 2018

Słowa Ewangelii według Świętego Marka ( Mk 1, 21-28)

Jezus naucza jak ten, który ma władzę.

 

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

 

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

 

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

 

 

Stajemy dziś w obliczu cudu jakiego dokonuje Jezus. Uwolnienie od nieczystego ducha jest za przyczyną Boga kluczem do nowego lepszego życia. Tylko Jezus jest w stanie prawdziwie  przemienić duszę człowieka i jego przyszłość. Jeśli wsłuchamy się w Jego naukę, jeśli będziemy wypełniać Jego wolę, On wskaże nam drogę do bycia wolnym.

 

W naszej codzienności wciąż borykamy się z wieloma sprawami, które oddalają nas od Boga. Grzech powoduje nieczystość  naszej duszy, a uwolnieniem od tego ciężaru  są sakramenty Święte, modlitwa, pełne uczestnictwo w Mszy świętej w Komunii z Bogiem.

Trzeba nam całkowicie zawierzyć Bogu, zaufać Mu, zatracić się w zachwycie Nim i Jego słowem, aby Świętość, która jest czystością Ducha mogła stać się naszym udziałem.

Odsłony: 383