Ewangelia na Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Opublikowano: wtorek, 25 grudzień 2018
23216Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Słowo stało się ciałem
 
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. 
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o Nim pouczył. J 1, 1-18
 
Orędzie z Groty Betlejemskiej.
 
Narodziłem się nagi, mówi Bóg, abyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie. 
Narodziłem się ubogi, abyś ty mógł uznać Mnie za jedyne bogactwo. 
Narodziłem się w stajni, abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce. 
Narodziłem się bezsilny, abyś ty nigdy się Mnie nie lękał. 
Narodziłem się z miłości, abyś ty nigdy nie zwątpił w Moją miłość. 
Narodziłem się w nocy, abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą ciemnością. 
Narodziłem się w ludzkiej postaci, mówi Bóg, abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą. 
Narodziłem się jako człowiek, abyś ty mógł stać się synem Bożym. 
Narodziłem się prześladowany od początku, abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności. 
Narodziłem się w prostocie, abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany. 
Narodziłem się w twoim ludzkim życiu, mówi Bóg, aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.

 

 

Odsłony: 338