Ewangelia na Poniedziałek 14 stycznia

Opublikowano: poniedziałek, 14 styczeń 2019
sfsSłowa Ewangelii wg Świętego Marka
Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów
 
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» 
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.  (Mk 1, 14-20)
 
Nawracajcie się! - to wciąż aktualne wezwanie proroków i Chrystusa. To zaproszenie do zapoczątkowania czegoś nowego. Obowiązuje tutaj reguła : Nie jutro, lecz dziś, natychmiast, bez ociągania się i zwłoki! Inaczej wszystko będzie się toczyć utartą koleiną, a dobra intencja stanie się tylko pobożnym życzeniem. Zmian zatem nie należy odkładać do jutra, nie należy zwlekać. A bywa niestety tak, że dobre postanowienia podejmujemy krótko przed zaśnięciem - w momencie, gdy jesteśmy pewni, że nie musimy przystąpić do ich realizacji natychmiast. 
 
Zwłokę wynalazł szatan  - „ ojciec kłamstwa” i w jego kalendarzu każdy dzień nazywa się „ jutro”. Powołani przez Jezusa apostołowie zostawili wszystko „ natychmiast” i poszli za Nim. Natychmiast …
 
Jezus mówił do tłumów: "Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: «Deszcz idzie». I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: «Będzie upał». I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Łk 12, 54-57
 
Matka Boża wzywa do Nawrócenia - kliknij tutaj
Odsłony: 324