Październik - miesiąc Różańca Świętego

Opublikowano: środa, 03 październik 2018

Matka Boża w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych podczas nabożeństwa o godz. 17.30. W niedzielę o godzinie 9.00.

 

 

Wiele razy w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Matki Bożej bardziej niż kiedykolwiek przedtem. 

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka;jest modlitwą ludzkiej solidarności,modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca.”

(św. Jan Paweł II)

  

Jak odmawiać Różaniec.

•    Na początku należy uczynić znak Krzyża świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę w Boga. 

•    Na pierwszym paciorku odmawia się Ojcze nasz. 

•    Na trzech dalszych 3 X Zdrowaś Maryjo ( o uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości).

•    Następnie zapowiada się daną część i tajemnicę jako temat do rozważania na tle powtarzanych modlitw ustnych: Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. 

•    Po każdym Chwała Ojcu odmawiamy tak zwaną modlitwę fatimską: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. 

 

 

 

CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE

(odmawiamy w poniedziałki i soboty)

1. Zwiastowanie Maryi Pannie

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie w świątyni

5. Znalezienie Pana Jezusa

CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA

(odmawiamy w czwartki)

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4. Przemienienie na górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE

(odmawiamy we wtorki i piątki)

1. Modlitwa w Ogrójcu

2. Biczowanie Pana Jezusa

3. Ukoronowanie cierniem

4. Droga krzyżowa

5. Śmierć Jezusa na krzyżu

CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE

(odmawiamy w środy i niedziele)

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie Matki Bożej

5. Ukoronowanie Matki Bożej

Różaniec z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, można posłuchać  tutaj

Odsłony: 1531