Strona główna Mapa witryny

„Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości. Komu nie udało się zwyciężyć sercem lub rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą”.
Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko


Choć od uprowadzenia i zamordowania  bł. ks. Jerzego minęło 30 lat, nadal pozostaje On w naszej pamięci.

W rocznicę Jego śmierci  powracają fragmenty Jego  kazań które wywoływały poczucie dumy, chęć dokonania wyboru i pójścia drogą wymagającą męstwa.

Ks. Jerzy Popiełuszko, dla nas przyjął los «ziarna pszenicy, które pada w ziemię i obumiera by wydać plon obfity» (J 12,24). Tym plonem jest przede wszystkim wolna Polska.

zapraszamy do  odwiedzenia wystawy poświęconej Bł. Księdzu Jerzemu Popiełuszce w kościele parafialnym

Więcej…

 

(Mt 22,15-21)
Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

Więcej…

 

1. Przypadająca dziś 29. niedziela w ciągu roku jest zarazem Niedzielą Misyjną, rozpoczynającą Tydzień Misyjny. Przeżywamy go co roku, począwszy właśnie od trzeciej niedzieli miesiąca października. Zatem w naszych modlitwach w tym tygodniu w sposób szczególny pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, którzy, zostawiwszy swoje domy i swoich bliskich, udali się do dalszych i bliższych krajów, by dawać świadectwo o miłości Chrystusa do każdego człowieka.

2. Przeżywaliśmy w naszej Ojczyźnie walkę o wolność sumienia, życia, wypowiedzi, godności człowieka. Świadkiem tych wielkich zmagań i poświęcenia swojego życia był bł. Ks. Jerzy Popiełuszko (19 października mija 30 lat od tragicznej śmierci). Wystawę o jego życiu przygotowała Pani Magdalena. Podziękowania w pomocy Pani Magdalena kieruję swojej córce Zosi, Panu Michałowi Pudło, panu Andrzejowi Hubkiewiczowi. Zachęcam do zgłębienia i refleksji nad tą postacią w historii naszej Ojczyzny. Możemy też podziwiać przepiękne prace dzieci - św. Jana Pawła II, różańce. Zobaczmy jak wiele talentów mamy wśród naszej wspólnoty.

Więcej…

 

12 października 2014r. w  Kościele w Polsce, a  zatem i w naszej parafii  odbyły się uroczyste  obchody XIV Dnia Papieskiego, którego hasło brzmiało " Świętymi bądźcie".

Temat świętości, jako fundamentalny w nauczaniu Kościoła i tym samym w myśli błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II powraca jako treść kolejnego Dnia Papieskiego. Niewątpliwie świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować świętością w ogóle, czasem odrzucają ją jako niemożliwą do osiągnięcia lub nawet nikomu niepotrzebną. Tolerująświętość o tyle, o ile dotyczy ona pragnień innych. Jednak wcale niemała rzesza ludzi poszukuje świętości, łaknie jej i za nią tęskni. Warto podczas XIV Dnia Papieskiego zobaczyć ten problem w świetle nauczania bł. Jana Pawła II, zwłaszcza w roku jego kanonizacji. Wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II jest znakomitym motywem do ponownego postawienia pytania o świętość, zarówno w życiu jednostek, jak i całych społeczności, aż po wielką rodzinę ludzką - podkreśla ks. Dariusz Kowalczyk w przygotowanej przez niego interpretacji hasła Dnia Papieskiego.

Więcej…