Strona główna Mapa witryny

SCHOLA W ADWENTOWYM OCZEKIWANIU


Nie lękaj się z ufnością oczekiwać Boga.

On jest dobry. 

"Adwent jest jak wiosna w przyrodzie, kiedy wszystko się odradza, jest świeże i piękne. Adwent ma być dla nas tym samym - ma nas odświeżać i utrzymywać w zdrowiu, byśmy byli zdolni przyjmować Chrystusa pod każdą postacią, w jakiej do nas przyjdzie"( Bł Matka Teresa z Kalkuty)

 

Rok liturgiczny zatoczył krąg i znowu mamy Adwent. Później Boże Narodzenie. Wszystko po to, abyśmy przypomnieli sobie, że Bóg jest z nami i że przyjdzie dzień powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię. Można zacząć wszystko od nowa, zatęsknić za Panem. Tak mocno - z całego serca. Możemy znowu zrobić postanowienia.  Św. Paweł mówi - stawajcie się coraz doskonalszymi, a Pan Jezus - uważajcie na siebie i na wasze serca i czekajcie, wyczekujcie, a gdy się spotkamy podnieście głowy i nabierzcie ducha.


Adwent jest to czas czterech tygodni radosnego oczekiwania na to piękne spotkanie z Panem, oczekiwania na ponowne Jego przyjście, oraz czas przygotowań do kolejnego wspominania pamiątki Bożego Narodzenia.


W oczekiwaniu wspiera naszą Parafię jak co roku nasza schola :)

Więcej…

 

1. W dzisiejszą, pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”. Rozpoczynamy szczególny, bo jubileuszowy rok 1050-lecia chrztu Polski oraz rok, w którym w naszej Ojczyźnie, w Krakowie, odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Módlmy się zatem codziennie, by dobrze przeżyć ten wyjątkowy czas.

Każdy nowy rok liturgiczny rozpoczyna się od Adwentu, który jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana. To nie jest tylko przygotowanie na kolejne święta Bożego Narodzenia, na pamiątkę pierwszego przyjścia Pana, ale jest to przygotowanie na ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów.

2. Odczytywana dzisiaj Ewangelia wzywa nas do czujności i modlitwy. Zaangażujmy się więc całkowicie w to adwentowe oczekiwanie. Niech pomocą w tym będą tradycyjne Msze roratne ku czci Najświętszej Maryi Panny, na które serdecznie zapraszam, dzieci w piątek o godz.: 18.00. Proszę, by dzieci przynosiły na roraty serduszka z dobrymi uczynkami. Tymi serduszkami ustroimy choinkę Panu Jezusowi. W tygodniu roraty w poniedziałek, środę i w piątek.

Więcej…

 

(Łk 21,25-28.34-36)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Ewangeliczne czuwanie,  którym  Jezus rozpoczyna  okres dany człowiekowi do wyprostowania w jego sercu ścieżek dla Pana  to nie oznacza tylko trwania w  ascezie modlitewnej, wyrzeczenia się dóbr doczesnego świata. Ewangeliczne czuwanie to wypełnienie swojego serca  wrażliwością na znaki Boga.

Więcej…

 

SCHOLA NA UROCZYSTOŚCI CHRYSTUSA KRÓLA


Odpowiedział Jezus - Tak, Jestem Królem.

A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię :

KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW

( J 18)

22 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla.

Schola wielbiła Pana śpiewem, grą na gitarze i modlitwą.

Dzieci zawsze z radością wychwalają Pana, Który jest Królem ich pięknych, czystych serc.

Króluj nam Chryste ! Jesteś Królem! Jezus Chrystus Królem Jest , Alleluja!

Więcej…