Strona główna Mapa witryny

1. Dziś przypada 22. niedziela w ciągu roku i jest to zarazem ostatnia niedziela miesiąca sierpnia, z czym wiąże się również koniec wakacji.

2. Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Msza św. dla dzieci oraz ich wychowawców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły będzie celebrowana o godz. 8 Zapraszamy do udziału w niej wszystkich, którym leży na sercu wychowanie młodego pokolenia w duchu chrześcijańskim. Niech nie zabraknie na niej przede wszystkim rodziców i dziadków dzieci szkolnych, gdyż wiarę najlepiej możemy przekazać własnym przykładem, a nie tylko słowem i poleceniami. Dlatego też nie będzie mszy o godzinie 18. W przyszła niedziele o godz. 11 zapraszam wszystkie dzieci na poświęcenie tornistrów.

3. Przypadający jutro 1 dzień września to także bolesna rocznica wybuchu II wojny światowej. Jest już coraz mniej żyjących świadków tej ogromnej tragedii ludzkości, lecz to nie zwalnia nas od pamięci o tych, którzy zginęli lub ponieśli śmierć podczas 6-letniej zawieruchy wojennej. Pielęgnujmy pamięć o wszystkich ofiarach wojny, troszcząc się o ich groby, modląc się za tych, co zginęli, a przede wszystkich wychowując młode pokolenia do pokoju, ucząc wzajemnego szacunku i zrozumienia wobec każdego człowieka.

Więcej…

 

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania./ Mt 16, 21 - 27/

Więcej…

 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. / Mt 16, 13 - 20 /

Kościół na ziemi został powołany przez Jezusa. To On poprzez swoją naukę, śmierć i Zmartwychwstanie podarował człowiekowi możliwość odmiany serca. Możliwość, która wciąż jest żywa, wciąż aktualna. Bóg pozostawił człowiekowi Kościół, także po to, aby w Nim spotykać się z Jezusem Żywym w Eucharystii, aby z Kościołem, poprzez Jezusa w nim żyjącego zbliżać się do Nieba.

Więcej…

 

1. Rada Sołecka w Tanowie Zaprasza Mieszkańców Sołectwa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 26 sierpnia 2014 r. o godz. 18 w Świetlicy Wiejskiej na Terenie Ochotniczej Straży Pożarnej. Porządek zebrania i tematyka w tablicy ogłoszeń.

2. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej, którą możemy znaleźć na stoliku za ławkami.

3. Od jutra rozpoczniemy odnowienie ściany frontowej elewacyjnej, jak też chcę odświeżyć prezbiterium w kościele. Są to już ostateczne remonty tej świątyni. Dalej będę już całkowicie skupiał się na rozpoczęciu budowy nowej Świątyni jak też i budynku parafialnego.

Więcej…