Strona główna Mapa witryny

Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.

/ Łk. 24, 25 - 30 /

Ty  też przechodzisz drogę  z Jerozolimy do Emaus. Wraz z Jezusem idziesz tą drogą, aby dostrzec sens zawiedzionej nadziei.  Wtedy gdy twoje serce pragnie takich dni, miesięcy i lat, które tu, na ziemi, które byłyby wypełnione szczęściem.

Więcej…

 

1. Dziś – trzecia niedziela Wielkanocy, a zarazem VII Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. Przypominają nam one, by zwrócić uwagę na Biblię, czyli Pismo Święte, najważniejszą księgę dla całego Kościoła i dla każdego z nas tu obecnych. Zawiera ona bowiem objawienie Boże dotyczące naszego zbawienia. Tej księgi nie może zabraknąć w żadnym domu. Nie może też nikomu zabraknąć czasu na jej czytanie.

Więcej…

 

Ps 118, 1 i 14.13-14.22-24

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 
bo Jego łaska trwa na wieki. 
Niech bojący się Pana głoszą: 
„Jego łaska na wieki”.

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, 
lecz Pan mnie podtrzymał. 
Pan moją mocą i pieśnią, 
On stał się moim Zbawcą.

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Kamień odrzucony przez budujących 
stał się kamieniem węgielnym. 
Oto dzień, który Pan uczynił, 
radujmy się w nim i weselmy.

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.


Wszystko, co Bóg chciał  powiedzieć o sobie, o swojej miłości, to wszystko złożył w jakiś sposób w swym Sercu, w Sercu swego Syna i przez to Serce wyraził. Stoimy wobec niezgłębionej tajemnicy  Boga Miłosiernego. Poprzez Serce Jezusa odczytujemy cały odwieczny Boży plan zbawienia świata. A jest to plan miłości. Sednem miłości Boga -  Bożego Miłosierdzia jest łaska przebaczenia, objawiona zwłaszcza w słowach Jezusa  "Ojcze przebacz im bo nie wiedzą co czynią".

Więcej…

 

1. Dziś – druga niedziela Wielkanocy, kończąca oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, nazywana niedzielą białą – od zwyczaju noszenia białych szat w pierwszym tygodniu po Wielkanocy przez nowo ochrzczonych w początkach chrześcijaństwa, lub niedzielą Miłosierdzia Bożego – ze względu na obchodzone w tę niedzielę na wyraźne życzenie Chrystusa święto Miłosierdzia Bożego.

Więcej…