Strona główna Mapa witryny

1. Radujemy się z Świąt Zmartwychwstania i cieszymy się ludźmi, którzy włączali przeżycia duchowe podczas całego Wielkiego Postu a szczególnie w Wielkim Tygodniu. Dziękuję Chórowi, Żywemu Różańcowi, Scholii, Strażakom, ministrantom i wszystkim którzy uczestniczyli duchowym przygotowaniu Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa.

2. Dziękuję za przygotowanie Grobu Pańskiego: Dorocie Martynie, Januszowi Martynie, Barbarze Zamachowskiej, Iwonie Grodkowskiej, Ewie Widerze, Ilonie Lange, Magdalenie Grąbczewskiej, Annie Szymańskiej - Dempc, Patrykowi Korzybskiemu, Annie Buchman, Beacie Abyzow, firmie "Uroczysko" prowadzonej przez pana Józefa Węgrzyna za krzewy i drzewka. Za ułożenie kwiatów przy ołtarzu pani Magdalenie Grąbczewskiej. Poprowadzenie czuwań: Żywemu Różańcowi, Scholii, Chórowi jak i też za piękny śpiew. Strażakom za straż przy Grobie Pańskim i pomoc przy procesji, ministrantom.

Więcej…

 

Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk.”

Flp 1,21Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy.”

2 Tm 2,11

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

1 Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. 2 A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. 3 Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. 4 Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.
5 Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. 6 Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. 7 A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Mt 28,1-7Niech Moc Jezusa Zmartwychwstałego, daje nam siłę do głoszenia Dobrej Nowiny o Życiu wiecznym, wszystkim braciom na całej ziemi , aż po krańce świata.Od dzisiaj, z głęboką wiarą, będziemy żyli słowami aklamacji po przeistoczeniu: "Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale". Poprośmy też Chrystusa Zmartwychwstałego, by panowała w nas wielkanocna nadzieja i radość.

Życzy ks. Proboszcz Marcin Madej 

(Dz 10,34a.37-43)
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.

Więcej…

 

Istnieje różnica między słowem "piekło", oznaczającym miejsce przebywania potępionych, a słowem "piekła", które oznacza: szeol, Hades, tartar, otchłań - czyli królestwo śmierci, miejsce przebywania zmarłych oczekujących zbawienia. Takie rozróżnienie było związane z obrazem świata, jaki mieli ludzie współcześni apostołom. Dzielili oni świat na niebo - miejsce przebywania Boga i aniołów, ziemię - miejsce życia ludzi oraz podziemie - miejsce przybywania umarłych, błąkających się w smutku cieni.

Więcej…