Strona główna Mapa witryny

(J 3,13-17)
Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Często słyszy się narzekania ludzi „Gdyby Bóg istniał, nie dopuściłby do tego”… lub: „Jeśli Bóg jest miłosierny, to dlaczego na to pozwolił?”. Wynika to po części z nieco starotestamentowego postrzegania miłości Bożej, w myśl której sprawiedliwym wiodło się dobrze, a grzesznikom źle. Człowiek ma też często tendencję do szukania winnego własnych niepowodzeń i do zrzucania ich na drugiego człowieka - lub w tym wypadku na Boga.

Więcej…

 

1. Chór wszystkich chętnych zaprasza na spotkanie w piątek na godzinę 19. Starajmy wnieś w naszą wspólnotę duch a radości przez upiększenie śpiewem liturgii. Dzieci z naszej parafii a uczące się poza Tanowem mają możliwość również śpiewania w scholii, która będzie miała próby w niedziele po mszy św. o godz. 11.

2. Drodzy parafianie, mam nadzieje że już w tym tygodniu ukończymy prace remontowe. Lecz jeszcze wiele jest do zrobienia i odnowienia. Chciałbym teraz odnowić monstrancję i puszkę. Jakby ktoś chciał wesprzeć ten cel to może uczynić to wychodząc z kościoła, ofiarą do skarbony lub indywidualnie można zgłosić się do zakrystii. Koszt renowacji to około tysiąc dwieście złoty. Za wszelkie zrozumienie i ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.

Więcej…

 

8 września 2014r.

Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że Jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu. W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej.

Uroczystość Narodzenia Najświętszej Marii Panny jest okazją do rozważania tajemnicy życia Maryi - życia kobiety - istoty ludzkiej w ludzki sposób zrodzonej, wybranej przez Boga Ojca na Matkę Jego Syna.

Więcej…

 

1. Kto by chciał uczestniczyć we Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie, będzie odprawiona w kościele Św. Kazimierza o godzinie 19 w Policach dnia 09.09.2014 r. przez o. Antonelo.

2. W najbliższy poniedziałek, 8 września, celebrujemy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem „Matki Bożej Siewnej”, gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola, mieszając ziarno przeznaczone do siewu z tym wyłuskanym z kłosów poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia. Także w piątek, 12 września, w liturgii wspominamy Jej Najświętsze Imię. Wspomnienie to możemy określić jako „imieniny” Matki Bożej. Ma ono nam przypomnieć o wszystkich łaskach, jakie otrzymujemy od Boga, wzywając wstawiennictwa Tej najlepszej z matek i posługując się Jej imieniem.

Więcej…