Strona główna Mapa witryny

1. Jak ogłaszałem tydzień temu, kogo stać i chciałby wspomóc dzieła charytatywne, które niosą ulgę w cierpieniu osobom chorym na trąd, może to uczynić wychodząc z kościoła i wrzucając ofiarę do skarbony.

2. To już ostatnie dni karnawału. Przeżyjmy je w duchu chrześcijańskiej radości.

3. W najbliższą środę przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca czterdziestodniowy okres przygotowania paschalnego – okres Wielkiego Postu. Msza Święta z posypaniem naszych głów popiołem na znak pokuty odprawię o godz. 18.00. Zachęcam do licznego uczestnictwa oraz do podjęcia praktyk pokutnych w tym świętym czasie.

Więcej…

 

(Łk 5,1-11)
Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Jezus przychodzi do Galilei, terytorium uważanego za szczególnie pogański i ogłasza Ewangelię Boga. Ogłasza, więc inauguruje nową rzeczywistość: wypełnionego już czasu i obecności Królestwa Bożego, pokoju i szczęśliwego królowania Boga. Stąd, Chrystus wzywa do nawrócenia, do metanoi, czyli przede wszystkim dozmiany sposobu myślenia [tak należy rozumieć ten wyraz], by w szarej codzienności rozpoznać odmienność czasu. Ta metamorfoza nie ma być jedynie nowym stylem interpretowania świata i wydarzeń. Metanoja nie dla samej metanoi, ale dla o wiele głębszej rzeczywistości: dla wiary: osobistej miłosnej więzi z Bogiem, który realnie wszedł w człowieczą codzienność. Zmiana sposobu myślenia i wiara są ze sobą symbiotycznie związane: wiara przejawia się w zmianie sposobu myślenia, co z kolei wprowadza w świat wiary - relacji z Bogiem. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", to - innymi słowy: „zmieniajcie sposób myślenia, by wejść w głęboką zażyłość z Bogiem, by namacalnie doświadczyć Jego zbawiającej, wyzwalającej miłości".

Więcej…

 

 

Św. Agata

( 231 - 251)

Dziewica i Męczennica

„Chrystusowi służyć jest największą wolnością i najwyższym szlachectwem”


Gdzie święta Agata, bezpieczna tam chata. Sól świętej Agaty, strzeże od ognia chaty. W wielu kościołach 5 lutego we wspomnienie św. Agaty święci się sól, chleb i wodę. Za wstawiennictwem świętej mają one chronić nas i nasze domostwa, mieszkania od niebezpieczeństw pożaru i od innych przeciwności.

Agata była córką szlachetnej i wielce zamożnej rodziny chrześcijańskiej na Sycylii. Odznaczała się nadzwyczajnym wdziękiem i pięknością ciała, jak też żywością ducha i szlachetnością serca, wskutek czego rodzice dali jej imię greckie " agatha" , co znaczy po polsku " dobra".

Więcej…

 

1. W dzisiejszą niedzielną obchodzimy Światowy Dzień Trędowatych. To szczególna okazja, by pomodlić się za cierpiących na tę straszliwą chorobę, za tych, którzy im spieszą z pomocą, a także za wszystkich chorych, opuszczonych i wykluczonych. Będzie też można wesprzeć materialnie jedną z fundacji pomagającą trędowatym. Za tydzień przy wyjściu ze świątyni będzie można złożyć ofiarę do skarbony.

Więcej…