Strona główna Mapa witryny

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy maj – miesiąc, który w naszej polskiej tradycji jest naznaczony modlitwą razem z Maryją, Matką Jezusa i przez Jej wstawiennictwo. Będziemy Ją prosić, by nam pomagała przyjmować i wypełniać naukę Jej Syna, by nas uczyła pełnić wolę Boga.

Na wspólnym śpiewie litanii loretańskiej, odmówienie różańca, koronki do Miłosierdzia Bożego będziemy spotykać się codziennie o godz. 17.30.  przed wieczorną Eucharystią.

2. 1 maja obchodzimy wspomnienie Świętego Józefa Rzemieślnika.

3. We wtorek, 3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i głównej patronki naszej Ojczyzny. To również 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przyjdźmy 
w tym dniu do kościoła na Mszę Świętą. Msza Święta będzie odprawione o godz. 11.00., podczas Eucharystii będziemy szczególnie modlić się w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny. Niech przez ten cały świąteczny dzień towarzyszy nam modlitwa za Polskę i za Polaków w kraju

Więcej…

 

(J 14,23-29)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.

W Ewangelii dzisiejszej Niedzieli, Chrystus zapowidając  swoje odjście   zapowiada także nadejście na ziemię  Ducha Świętego. Parakletos, bo właśnie  o Nim mowa w dzisiejszym Słowie Tym to rzeczownik odsłowny strony biernej od czasownika parakaleo (wzywam, proszę) – przywołany na pomoc i ściśle rzecz biorąc oznacza obrońcę (jak jest tłumaczony w Biblii Poznańskiej), wspomożyciela (jak jest tłumaczony w Piśmie Świętym Przekładzie Nowego Świata), orędownika[ (jak jest tłumaczony w Przekładzie Ekuminicznym). W większości tłumaczeń Biblii ten grecki termin oddano jako pocieszyciel, w znaczeniu tego, który wstawi się za grzesznikami.

Jezus Chrystus zaopowiada nadejście  Pocieszyciela - parakleta, ale nadejdzie On jeśli  Jego byt urzeczywistni się poprzez nas. On ma się stać w nas, stać się poprzez nas obecnym na Ziemi, aby poprzez nas stać się rozmówcą, obrońcą, pocieszycielem,   łodkim gościem duszy" jak wskazuje  Sekwencja na dzień Pięćdziesiątnicy.

Więcej…

 

1. Zapraszam na spotkanie Radę Budowlaną w środę po Mszy Świętej.

2. Przeżywamy dziś już ostatnią niedzielę kwietnia, która według programu duszpasterskiego jest Ogólnopolską Niedzielą Modlitw za Kierowców i wszystkich poruszających po drogach. Niech nasza wspólna modlitwa owocuje większą rozwagą i mądrością w czasie naszych pieszych, rowerowych czy samochodowych wojaży, tym bardziej że coraz cieplejsze dni zachęcają do organizowania wycieczek. Starajmy się być bezpiecznymi użytkownikami dróg i pojazdów mechanicznych.

Więcej…

 

(J 13,31-33a.34-35)
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.

Kiedy rozmyślam o życiu Pana Jezusa wielokrotnie uderza mnie to, że życie to toczyło, się - już od samego początku  w cieniu Krzyża. Bóg Ojciec posyłając swojego Syna na ziemię " wyposażył " Go  w Boską świadomość  tego co Go czeka, jaką ceną odkupiony zostanie  Boski triumf  zmartwychwstania. To co szczególnie porusza w  Ewangelii V Niedzieli Wielkanocnej  to kontekst wezwania do miłości. Jezus wyraźnie nakazuje kochać drugiego człowieka, w chwili gdy wieczernik opuszcza ten, który poszedł, aby Go wydać.

Więcej…