Strona główna Mapa witryny

1. W tym tygodniu mszy świętej włącznie z czwartkiem nie będzie, z powodu mojego urlopu. Wszelkie sprawy pilne proszę załatwiać telefonicznie.

2. W piątek jest wspomnienie św. Jakuba Apostoła i św. Krzysztofa patrona kierowców. Wszystkich posiadających pojazdy zapraszam na poświęcenie w piątek po mszy św. W tym dniu będą zbierane ofiary na środki transportu dla misjonarzy.

3. „Serdecznie zapraszamy na uroczystości odpustowe ku czci św. Jakuba Apostoła, patrona Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie, połączone z Szóstym Jarmarkiem Jakubowym, które odbędą się w dniach 24 – 27 lipca br. Punktem centralnym uroczystości będzie Msza Święta odpustowa w piątek, 25 lipca br., o godz. 18.00, której przewodniczył będzie Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga. Szczegółowy program tego wydarzenia jest zamieszczony na plakacie w przedsionku kościoła między toaletą a magazynkiem, także na stronie internetowej www.katedra.szczecin.pl.

Więcej…

 

(Mdr 12,13.16-19)
Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie, Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.

Więcej…

 

(Dz 12,1-11)
W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: Wstań szybko! Równocześnie z rąk [Piotra] opadły kajdany. Przepasz się i włóż sandały! - powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: Narzuć płaszcz i chodź za mną! Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi.

Więcej…

 
  1. Dziękuję wszystkim, którzy uczcili Uroczystość Najświętszego Serca Pan Jezusa w naszej parafii: chórowi za oprawę muzyczną, ministrantom, księżom z dekanatu. Wyrażam też smutek , że tak niewielu w naszej parafii kocha te Serce Jezusowe, a jednocześnie jest to wyraz braku integracji
    i odpowiedzialności, o którą teraz będziemy się
    modlić dla naszej parafii.

Więcej…