ogłoszenia Duszpasterskie na XXV Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: sobota, 21 wrzesień 2019
 
ogloszenia lepsze1. Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr doczesnych. Prawdziwa wolność serca, którą proponuje i ofiarowuje nam Chrystus, pozwala nam bezpiecznie korzystać z ziemskich dóbr, nie zatracając jednocześnie wrażliwości na drugiego człowieka i sprawy duchowe. 

Czytaj więcej...

Ogłoszenia Duszpasterskie na XXIV Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: niedziela, 15 wrzesień 2019

ogloszenia lepsze1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny. 

Czytaj więcej...

Ogłoszenia Duszpasterskie na XXIII Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: niedziela, 08 wrzesień 2019

ogloszenia lepsze1. Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy naszą szczególną modlitwą i pamięcią otaczamy wszystkich, którzy z różnych przyczyn opuścili swoją ojczyznę, a szczególnie naszych krewnych, przyjaciół i parafian przebywających na emigracji. Do tej pory dzień ten był obchodzony w styczniu, ale papież Franciszek w ubiegłym roku zmienił datę obchodów na drugą niedzielę września.

Czytaj więcej...

Ogłoszenia Duszpasterskie na XXII Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: sobota, 31 sierpień 2019
ogloszenia lepsze1. W dzisiejszą niedzielę wspominamy ofiary II wojny światowej. Obchodząc 80. rocznicę hitlerowskiej agresji na Polskę, dziękujemy Bożej Opatrzności za polskich bohaterów i ostateczne ocalenie naszej ziemskiej Ojczyzny. 
 
 

Czytaj więcej...

Ogłoszenia Duszpasterskie na XXI Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: sobota, 24 sierpień 2019
ogloszenia lepsze1. Ostania niedziela sierpnia, kończący się czas wakacji i urlopów przynaglają nas do wdzięczności za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem w minionych miesiącach. Pamiętajmy o uwielbieniu dobrego Boga w naszych osobistych modlitwach. 

Czytaj więcej...