Ogłoszenia Duszpasterskie na XV Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: niedziela, 14 lipiec 2019
ogloszenia lepsze1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii. 

Czytaj więcej...

Ogłoszenia Duszpasterskie na XIV Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: niedziela, 07 lipiec 2019
ogloszenia lepsze1. Radość spotkania z Chrystusem podczas niedzielnej Eucharystii rozpala serca wierzących nową gorliwością w podążaniu drogami wiary. Niech wolny od wielu codziennych obowiązków czas wakacji i urlopów pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać spotkania z Panem. 
 

Czytaj więcej...

Ogłoszenia Duszpasterskie na XIII Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: niedziela, 30 czerwiec 2019
ogloszenia lepsze1. Nowa jakość życia, do jakiej zaprasza nas Chrystus, jest nie tylko wyzwaniem, ale nade wszystko obietnicą Mistrza. Udział w niedzielnej Eucharystii pozwala nam z nowej perspektywy spojrzeć na własne życie i wydarzenia wokół nas. 
 
 

Czytaj więcej...

Ogłoszenia Duszpasterskie na XII Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: sobota, 22 czerwiec 2019

ogloszenia lepsze1. Jak każdej niedzieli Pan Bóg obficie zastawia dla nas stół słowa i Eucharystii. Pozostając w klimacie uroczystości Bożego Ciała, pragniemy jeszcze głębiej wnikać w tajemnicę Boga, który pozostał z nami pod postaciami chleba i wina. Niech umocnieniu naszej wiary posłuży udział w wieczornych Mszach Świętych.

Czytaj więcej...

Ogłoszenia Duszpasterskie na Uroczystość Najświętszej Trójcy

Opublikowano: sobota, 15 czerwiec 2019

ogloszenia lepsze1. Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga. Jej wielkość przerasta nasze umysły, ale jednocześnie budzi zaufanie. Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga. 

Czytaj więcej...